Náhradní plnění Praha – knihařství Praha
 
 
 
 
 
+420 777 57 50 63 | info@kniharstvi-cap.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knihařství Čáp, Praha – firma poskytující náhradní plnění

 
Podpořte práci zdravotně postižených! Náhradní plnění je příspěvkem společenské solidarity v zaměstnaneckých vztazích směrovaným k ohrožené skupině osob se ZP na trhu práce.
 
 
 
 

Náhradní plnění

 
Více než 55 % zaměstnanců naší firmy jsou osoby se sníženou pracovní schopností – jedná se o chráněnou dílnu, z čehož plyne, že při zadání zakázky u nás obdržíte potvrzení o náhradním plnění podle § 3 nařízení vlády č.228/2000 Sb.
 
 
 

Co je náhradní plnění

 
Náhradní plnění je právní institut, jehož účelem je zvýšit zaměstnanost osob se zdravotním postižením nebo finančním odvodem do státního rozpočtu přispět ke zlepšení jejich situace.

Dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81 jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu (4 %).
 
 
 

SPLNĚNÍ POVINNOSTI

 
  1. zaměstnat osobu(y) se zdravotním postižením
  2. odebrat zboží nebo služby od firmy zaměstnávající více než 50 % zdravotně postižených
  3. odvést povinný podíl do státního rozpočtu.